Celostátní změna jízdních řádů od 10. 12. 2023

Vážení občané.

Neděle 10. prosince 2023 je hlavní termín celostátních změn jízdních řádů. Níže stručně uvádíme, co je za změny na linkách v naší oblasti, tj. 383, 465, 489, 490, 494, 582, 653 a 685.

Region je značně ovlivňován provozem na benešovské železniční trati 221, na níž jezdí vlaková linka PID S9. S ohledem na skutečnost, že od nového grafikonu nedochází na této trati k posunu spojů, nebylo tak nutné provádět posuny spojů na návazných autobusových linkách.

Změny jsou pouze u názvů zastávek u linek PID 383, 494 a 582 (a ostatních dalších kolegů) na území města Říčany, kdy došlo na základě požadavku města k přejmenování několika autobusových zastávek. Např. zastávka „Říčany, u nemocnice“ se nově jmenuje „Říčany, Radošovice, sokolovna“, apod.

Dále dochází na okrese Benešov k plošné změně charakteru zastávek ze stálých na znamení. Týká se to linky PID 465 a zastávky „Chocerady“ u linky PID 383. Tento krok zavedla i některá další města a oblasti, v budoucnu lze předpokládat, že budou na znamení všechny zastávky v systému.

Seznam veškerých změn v systému PID naleznete na www.pid.cz v sekci Změny v dopravě – trvalé změny. Zmíníme ještě, že ve stejné sekci, ale rubrikách Výluky a Mimořádnosti naleznete jak plánované výluky, tak mimořádné události.

Dále přikládáme užitečný odkaz https://mapa.pid.cz/ , kde můžete online sledovat polohy vozidel v reálném čase s řadou užitečných funkcí a filtrů.