Jak nakládat s bioodpadem ze zahrad a proč rozhodně nepatří přímo na pole? Oznámení ZEA Světice

Vážení občané,

pod následujícím odkazem naleznete Oznámení od ZEA Světice, které se týká likvidace bioodpadu.

Oznámení obcím Bioodpad 2023