Informace k Ustavení místní komise pro konané referendum

Vážení občané, 

tímto Vám přinášíme informace ohledně místní komise:

Ustavení komise proběhlo tak, jak nám ukládá Zákon č.22/2004 Sb. o místním referendu. Dle § 21, odst. 3,  zákona o místním referendu.

Starostka obce  postupovala  dle svých pravomocí daných tímto zákonem : „ ….koná-li se místní referendum z rozhodnutí zastupitelstva obce nebo zastupitelstva statutárního města, deleguje členy okrskové a místní komise starosta obce a členy městské komise primátor, pokud si delegování členů komisí zastupitelstvo obce nebo zastupitelstvo statutárního města nevyhradí……

Zastupitelstvo obce si tuto možnost nevyhradilo.

Dnes mezi 14,00 – 22,00 hod se na obecním úřadě na Vaši účast těší členky komise :

Ing. Jana Chromá (asistentka OÚ), Barbora Střídová (referentka OÚ), Jitka Vlašánková (referentka OÚ), Dominika Doležalová (občan obce Svojetice), které mají zkušenosti s konáním voleb.