Informace o spádovosti školy

Informujeme vás o aktuální situaci ohledně spádové školy pro naši obec.

Na podzim proběhlo několik jednání na Krajském úřadě ohledně naší žádosti o stanovení spádovosti školy a výpovědi spádovosti, kterou nám dala obec Mukařov. Výsledkem jednání je Veřejná vyhláška – Návrh stanovení školského obvodu pro obec Svojetice, kterou vydal Krajský úřad Středočeského kraje a byla 22.2.2017 vyvěšena na úřední desce. V úterý 28.2.2017 proběhne na Krajském úřadě Stř. kraje projednání tohoto návrhu za účasti vedoucího odboru Krajského úřadu Stř. kraje, starostky Svojetic a starosty Mukařova.

O dalším vývoji vás budeme včas informovat.