Uklizenější a krásnější Svojetice

V sobotu 14.4.2018 proběhl úklid obce v rámci akce Čistý Ladův kraj. Počasí se vyvedlo, odpadky byly v části obce sesbírány. V … Zobrazit »

Multicar pro potřeby obce

Na místních komunikacích můžete od příštího týdne potkávat zelenou multikáru se znakem obce Svojetice. Obec dle plánu zakoupila malý sklápěcí … Zobrazit »

Odpady

SBĚR POUŽITÉHO KUCHYŇSKÉHO OLEJE Nevylévejte použitý kuchyňský olej do odpadu. Šetříte tím životní prostředí i životnost kanalizace. Pokud byste olej vylili … Zobrazit »

Společný úklid obce v rámci akce Čistý Ladův kraj – 14.4.2018

Vážení spoluobčané, stejně jako v loňském roce zveme všechny, kterým není lhostejné, v jakém prostředí žijeme, na společný úklid obce konaný v rámci akce … Zobrazit »

Kontejnery-opět platíme za jiné….

Vážení spoluobčané, bohužel opět budeme muset za někoho uhradit vývoz a likvidaci odpadu, který do kontejneru na směsný komunální odpad nepatří. … Zobrazit »

Svoz bioodpadu

Informujeme vás, že svoz bioodpadu (hnědé popelnice) bude probíhat v úterý (liché týdny). Svoz bude zahájen 27.3.2018 a ukončen 20.11.2018.  

Opět kontejnery… Založíme bazar?

Vážení spoluobčané, tak se nám minulý týden opět někdo postaral o zvýšení nákladů na odvoz odpadu. Skoro to vypadá, že by … Zobrazit »

Poděkování – úprava silnice na Choceradské

Starostka obce děkuje firmě Šmíd za spolupráci při údržbě obce. Byly odstraněny dlouholeté nánosy na krajnici silnice na ulici Choceradská, a to … Zobrazit »

Upozornění pro rodiče dětí

Obdrželi jsme informaci, že se v okolí Mukařova pohybuje muž (muži) ve starším voze – stříbrný Citroen Picasso. V prosinci měl být … Zobrazit »

Kontejnery na odpad !!!!

Vážení občané, bohužel opět někdo “uklidil” svůj odpad vedle kontejnerů. Likvidaci tohoto odpadu musí nyní hradit obec a také tyto náklady … Zobrazit »