Opět kontejnery….K Jezírku

Dovolujeme si vám opětovně ukázat, jak vypadaly kontejnery umístěné v lokalitě K Jezírku dnes ráno. Mohli jste tu nalézt koberec, sekačku, plastové přepravky, gril i několik zabalených párů lyží. Pro tento druh odpadu jsou určeny velkoobjemové kontejnery nikoli kontejnery na tříděný odpad a směsný odpad nebo jejich okolí. Kontejner na velkoobjemový odpad byl 12.5.2018 umístěn Na Vyhlídce a 26.5.2018 bude umístěn na stanovišti Ke Klokočné. Od 23.6.2018 bude velkoobjemový kontejner v obci každou sobotu viz https://svojetice.cz/odpady/.…

Kontejner na bioodpad

Vážení občané, od 20.5.2018 máte možnost vozit trávu do kontejneru na bioodpad. Větve je možné shromáždit vedle tohoto kontejneru. Kontejner byl původně umístěn u dětského hřiště, ale objevovaly se v něm věci, které do něj nepatří. Z tohoto důvodu byl přemístěn do areálu ČOV a určen jen pro potřeby OÚ. Vzhledem k tomu, že se stále objevuje bioodpad v kontejnerech na tříděný a směsný odpad a obec má zvýšené náklady na svoz tohoto odpadu, bude kontejner zpřístupněn i veřejnosti…

Spalničky

Vážení občané, na základě doporučení Bezpečnostní rady Středočeského kraje vás informujeme o onemocnění spalničkami, které je hlášeno ve Středočeském kraji. Od začátku letošního roku je ve Středočeském kraji hlášených 13 případů onemocnění spalničkami. V 1 případě se jednalo o importované onemocnění z Ukrajiny. Mezi nemocnými jsou 3 děti do 15 let, 1 mladistvý a 9 dospělých. S nemocnými přišlo do kontaktu 217 Středočechů. Většinou se jednalo o kontakt v rámci zdravotnických zařízení – čekárny, ordinace dětského lékaře, pohotovosti,…

Uklizenější a krásnější Svojetice

V sobotu 14.4.2018 proběhl úklid obce v rámci akce Čistý Ladův kraj. Počasí se vyvedlo, odpadky byly v části obce sesbírány. V rámci této akce jsme zasadili květiny, keře a třešeň v okolí Obecního úřadu. Druhy rostlin, které jsou na tato místa vhodné, nám poradil pan Polesný, se kterým jste na téma zahradničení mohli besedovat ve čtvrtek 19.4.2018 v našem Komunitním centru Minimax.     Na hráz nádrže na návsi byly zakoupeny dvě nové lavičky.…

Odpady

SBĚR POUŽITÉHO KUCHYŇSKÉHO OLEJE Nevylévejte použitý kuchyňský olej do odpadu. Šetříte tím životní prostředí i životnost kanalizace. Pokud byste olej vylili do odpadu, tak zanese potrubí, jímka včetně plováků a čerpadla a bude nutné toto vyčistit a opravit. Tyto opravy byste si museli hradit sami. Pokud je olej v odpadní vodě, rostou také náklady na čištění odpadních vod a následně se toto projeví i v ceně stočného. Jak tomu zabránit? Stačí olej doma slévat do PET lahví a uzavřené…

Společný úklid obce v rámci akce Čistý Ladův kraj – 14.4.2018

Vážení spoluobčané, stejně jako v loňském roce zveme všechny, kterým není lhostejné, v jakém prostředí žijeme, na společný úklid obce konaný v rámci akce Čistý Ladův kraj dne 14.4.2018. Sraz bude u Obecního úřadu v 9:00 hod, kde dostanete potřebné rukavice, pytle a rozdělíme se na skupiny. Věříme, že účast bude velká a podaří se nám uklidit místa, která to potřebují. Bohužel těchto míst je hodně i přesto, že se jak zaměstnanci obce, tak i mnozí z vás snaží o průběžný…

Kontejnery-opět platíme za jiné….

Vážení spoluobčané, bohužel opět budeme muset za někoho uhradit vývoz a likvidaci odpadu, který do kontejneru na směsný komunální odpad nepatří. Tentokrát šlo o kontejner umístěný v ulici K Hájence. Znovu opakujeme, že stavební odpad musí likvidovat stavebník na své náklady a ne odložením do směsného odpadu, kam v žádném případě nepatří! Naše legislativa se podrobně věnuje pravidlům nakládání se stavebním odpadem i jeho samotnou recyklací. Likvidaci stavebního odpadu provádějí výhradně sběrné dvory nebo specializované firmy. Správný…

Upozornění – Kosmonet změnil majitele

Vážení spoluobčané, pokud jste využívali pro internetové připojení služeb firmy Kosmonet, dovolujeme si vás informovat, že firmu Kosmonet koupila firma Starnet, s.r.o. V případě, že vás navštíví technici firmy Starnet, s.r.o. prokáží se průkazem. V případě pochybnosti kontaktujte firmu na telefonu 800 555 025. Pod hlavičkou firmy Kosmonet v současné době již nikdo nevystupuje.