Multicar pro potřeby obce

Na místních komunikacích můžete od příštího týdne potkávat zelenou multikáru se znakem obce Svojetice.

Obec dle plánu zakoupila malý sklápěcí nákladní vůz, který bude využíván zejména k úklidu obce, opravám místních cest, odvozu posekané trávy apod.