Kontejnery na odpad !!!!

Vážení občané,

bohužel opět někdo “uklidil” svůj odpad vedle kontejnerů. Likvidaci tohoto odpadu musí nyní hradit obec a také tyto náklady obce se následně projeví ve výpočtu poplatků za popelnice a pytle pro chataře pro další rok. Poplatky za popelnice se pro letošek nezdražovaly i přes navýšení cen svozovou firmou, pokud ale neustále porostou náklady obce i kvůli likvidaci nepořádku kolem kontejnerů, budeme nuceni tuto situaci řešit.

  • 18.1.2018, ulice Na Obci – jednalo se o stavební odpad, který si má každý likvidovat na své náklady a do kontejnerů vůbec nepatří.

Pokud jste viděli, jak někdo odkládá tento odpad u kontejnerů v ulici Na Obci, prosím dejte nám vědět.

  • 11.1.2018 v ulici K Jezírku –  se u kontejnerů objevil polorozpadlý gauč.Tento odpad patří do velkoobjemového kontejneru.

 

 

 

 

Stavební odpad ani velkoobjemový odpad do kontejnerů nepatří!!!

Pro velkoobjemový odpad využijte velkoobjemové kontejnery, které budou v obci přistaveny dle harmonogramu:

Harmonogram svozu velkoobjemového kontejneru v roce 2018, vždy od 9:00 do 11:00 hod:

Jezírko Náves Vyhlídka Ke Klokočné Rozcestí El-Paso
 14.4. 28.4. 12.5. 26.5. 9.6.
 23.6.  30.6.  7.7.  14.7.  21.7.
 28.7.  4.8.  11.8.  18.8.  25.8.
 8.9.  22.9.  6.10.  20.10.  27.10.

Prosíme, odkládejte do kontejnerů jen odpad, který tam patří. Pokud jsou kontejnery plné, využijte kontejnery na jiných místech v obci.  Děkujeme.

Obecní úřad