Kontejnery-opět platíme za jiné….

Vážení spoluobčané,

bohužel opět budeme muset za někoho uhradit vývoz a likvidaci odpadu, který do kontejneru na směsný komunální odpad nepatří. Tentokrát šlo o kontejner umístěný v ulici K Hájence.

Znovu opakujeme, že stavební odpad musí likvidovat stavebník na své náklady a ne odložením do směsného odpadu, kam v žádném případě nepatří! Naše legislativa se podrobně věnuje pravidlům nakládání se stavebním odpadem i jeho samotnou recyklací. Likvidaci stavebního odpadu provádějí výhradně sběrné dvory nebo specializované firmy. Správný postup pro běžného občana je odvoz stavebního odpadu na sběrný dvůr, případně objednání odvozu specializovanou firmou.

Prosíme vás, pokud někoho uvidíte, jak do kontejnerů odkládá nevhodný odpad, upozorněte ho, zavolejte nám nebo Policii, případně pořiďte fotografii, ze které bude zřejmé o koho jde. Každý odpad, který do konejneru nepatří, musíme zlikvidovat a tedy i zaplatit z financí obce, tedy z peněz, které by se mohly použít na něco jiného a potřebnějšího.