Odvolání smogové situace

ODVOLÁNÍ SMOGOVÉ SITUACE Vydáno: pátek 17.02.2017, 19:55 SEČ (18:55 UTC) Pro území: Středočeský kraj SMOGOVÁ SITUACE vyhlášená z důvodů vysokých koncentrací suspendovaných částic PM10 byla ODVOLÁNA pro území uvedené v záhlaví. Smogová situace skončila vydáním tohoto bulletinu. Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ – Praha/Jana Hujslová

Vyhlášení smogové situace

Vyhlášení smogové situace z důvodu vysokých koncentrací částic PM10 Vydáno: středa 15.02.2017, 10:48 SEČ (09:48 UTC) Pro území: Středočeský kraj Pro území uvedené v záhlaví VYHLAŠUJEME SMOGOVOU SITUACI z důvodu vysokých koncentrací suspendovaných částic PM10. Smogová situace nastala s vydáním tohoto bulletinu. Upozorňujeme, že v blízké době je možnost vyhlášení regulace. Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro toto území překročil 12hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu (IPH) 100 mikrogramů/m3 a ve výhledu…

Odvolání smogové situace

Odvolání smogové situace Vydáno: Pátek 03.02.2017, 15.50 SEC (14.50 UTC) Pro území: Středočeský kraj Smogová situace vyhlášená z důvodu vysokých koncentrací suspendovaných částic PM10 byla odovlána pro území uvedené v záhlaví. Smogová situace skončila vydáním othoto bulletinu. Vydalo: Centralní předpovědní pracoviště ČHMU – Praha/Sopko

Vyhlášení smogové situace

VYHLÁŠENÍ SMOGOVÉ SITUACE z důvodu VYSOKÝCH KONCENTRACÍ ČÁSTIC PM10 Vydáno: čtvrtek 02.02.2017, 04:53 SEČ (03:53 UTC) Pro území: Středočeský kraj Pro území uvedené v záhlaví VYHLAŠUJEME SMOGOVOU SITUACI z důvodu vysokých koncentrací suspendovaných částic PM10. Smogová situace nastala s vydáním tohoto bulletinu. Upozorňujeme, že v blízké době je možnost vyhlášení regulace. Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro toto území překročil 12hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu (IPH) 100 mikrogramů/m3 a ve výhledu…

Odvolání smogové situace

Odvolání smogové situace Vydáno: úterý 24.01.2017, 10:29 SEČ (09:29 UTC) Pro území: Středočeský kraj SMOGOVÁ SITUACE vyhlášená z důvodů vysokých koncentrací suspendovaných částic PM10 byla ODVOLÁNA pro území uvedené v záhlaví. Smogová situace skončila vydáním tohoto bulletinu. Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ – Praha/Stanislav Racko

Vyhlášení smogové situace

VYHLÁŠENÍ SMOGOVÉ SITUACE z důvodu VYSOKÝCH KONCENTRACÍ ČÁSTIC PM10 Vydáno: čtvrtek 19.01.2017, 14:34 SEČ (13:34 UTC) Pro území: Středočeský kraj Pro území uvedené v záhlaví VYHLAŠUJEME SMOGOVOU SITUACI z důvodu vysokých koncentrací suspendovaných částic PM10. Smogová situace nastala s vydáním tohoto bulletinu. Upozorňujeme, že v blízké době je možnost vyhlášení regulace. Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro toto území překročil 12hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu (IPH) 100 mikrogramů/m3 a ve…

Zápis ze setkání s Policií ČR dne 12.12.2016

Vážení spoluobčané, v přiloženém souboru zveřejňujeme zápis ze setkání zástupců Obecního úřadu a občanů se zástupcem Policie ČR dne 12.12.2016 na téma Chování mládeže v obci. Tento zápis byl dnes odsouhlasen Policií ČR ke zveřejnění. zápis ke stažení V mezidobí jsme zjišťovali další možnosti řešení. V současné době jednáme s Policií ČR o možnostech umístění a provozování kamerového systému na základě smlouvy. Dále jednáme o možnostech „vypůjčení“ strážníka, protože zřízení Obecní policie zatím není v možnostech naší obce. Ke…

Další vandalismus v obci

Ve čtvrtek 22.12.2016 mezi 21 a 22 hodinou se po obci pohybovala skupina mladých, která házela petardy a dělobuchy. Mladí na výzvu občanů nereagovali a proto byla do obce zavolána hlídka Policie ČR. Ráno 23.12.2016 bylo zjištěno, že byl poničen Betlém v parčíku. Děkujeme paní, která nepořádek uklidila. Bohužel i v předvánočním čase tedy není v obci klid. Upozorňujeme rodiče mladistvých, že veškeré incidenty jsou a budou hlášeny Policii ČR. Občané, kteří jste svědci jakéhokoli incidentu, vandalismu či nepřípustného chování…