Změna územního plánu – informace k průběhu

Vážení občané,

změna územního plánu stále probíhá.

Do začátku června jste měli možnost zaslat své připomínky k návrhu na Odbor územního plánování a reg.rozvoje v Říčanech. V rámci tohoto termínu jsme za obec Svojetice také zaslali své připomínky k návrhu (např. týkající se referenda a rušení okružních cest, přeměny částí chatové oblasti na bydlení atd.). Od června jsme čekali na zaslání podkladů od Odboru územního plánování v Říčanech, které jsme dnes obdrželi.

Dlouhé termíny na Odboru územního plánování se týkají nejen stavebníků, ale i obce Svojetice, pro kterou je Odbor územního plánování a reg.rozvoje pořizovatelem Změny územního plánu. Odbor územního plánování a reg.rozvoje vydal v červnu závazné stanovisko – vysvětlení s omluvou, které se týká dlouhých termínů viz odkaz.

Spolu s architektem se nyní seznámíme s připomínkami občanů i dotčených odborů a institucí, následně pověřený zastupitel, architekt a Odbor územního plánování tyto připomínky vyhodnotí.

Po vyhodnocení připomínek zpracuje architekt úpravu návrhu Změny územního plánu a následně jej předloží Odboru územního plánování jako podklad pro veřejné projednávání.

Bohužel v tuto chvíli vám nedokážeme sdělit termín, kdy proběhne veřejné projednávání. O dalším průběhu vás budeme informovat.