Uzavírka silnice Srbín-Mukařov

Po celý listopad bude úplná uzavírka silnice II.třídy č. III/113 ve směru Srbín-Mukařov v k.ú. Srbín z důvodu rozšíření vozovky silnice. Ve směru Mukařov-Srbín zůstane provoz zachován.

úsek uzavírky: II.třídy č. III/113 ve směru Srbín -Mukařov v k.ú.Srbín

doba uzavírka: 1.11.2017-30.11.2017

trasa objížďky: Svojetice – Tehovec (III/11314) – Mukařov. Trasa určena pouze pro tento směr, opačný směr zůstane zachován.

autobus č. 489: autobusová linka bude vedena podle dopravního opatření vydaného organizací ROPID – ruší se zastávka Mukařov, Srbín směr Mukařov.