Upozornění – I.etapa kanalizace

Upozornění

Do  30.09.2016  musí být všichni z I. etapy připojeni ke kanalizaci.

Žádáme všechny obyvatele Svojetic, kteří mají z I. etapy  zhotovenou přípojku ke kanalizaci, aby neváhali s podpisem smlouvy o připojení.

Do 1.9.2016 termíny k podepsání smlouvy o připojení sjednává na OÚ pí. Pelíšková tel.: 323 660 600.

Děkujeme