Kanalizace II.etapa

  Dnes proběhla kolaudace II.etapy výstavby kanalizace v naší obci. Je možné se již připojovat na kanalizaci. Postup realizace a napojení na kanalizaci: 1) Pokud máte vadu na jímce či problém s přípojkou kanalizace, informujte Obecní úřad e-mailem: starosta@svojetice.cz, osobně nebo písemně (dopis, zpráva do schránky). Firma VPK Suchý vás bude kontaktovat a vadu opraví.   2) Odevzdejte na OÚ revizní zprávu nejpozději při podpisu Smlouvy o odvádění odpadních vod. Musíte mít připravenou elektropřípojku k místu rozvaděče na…

Informace ke kanalizaci – II.etapa

Výstavba II. etapy kanalizace je ukončena. V současné době čekáme na stanovení termínu kolaudace.  Po kolaudaci se mohou všichni z II. etapy připojit. Připojení všech nemovitostí by mělo proběhnout do 30 dní od kolaudace. Prosíme všechny občany, kteří mají s jímkou nějaký problém př. jímka plná vody, aby poslali na obecní úřad e-mail a nebo hodili zprávu do schránky na OÚ. Do kolaudace by všechny reklamace měly být vyřešeny. O termínu kolaudace a připojování na kanalizaci budete…

Omezení dopravy a průběh výstavby kanalizace od 12.12.2016

Aktuální informace o omezení dopravy v důsledku stavební akce: Výstavba tlakové kanalizace –  II.etapa“  12.12. – 16.12.2016 ulice Jasmínová – přípojky   Prosíme obyvatele o shovívavost při výstavbě. Vzhledem k možným nepředvídatelným okolnostem, které mohou průběh stavby ovlivnit, může dojít k posunu termínů. Prosím sledujte průběh prací, abyste mohli reagovat na případné změny. Děkujeme

Připomínky ke kanalizaci

Prosíme všechny, kteří mají nějaké problémy s přípojkou či připomínky k výstavbě kanalizace, aby Obecní úřad co nejdříve písemně informovali (nejlépe emailem: podatelna@svojetice.cz nebo dopisem do schránky). Výstavba kanalizace v tomto roce bude probíhat do cca 16.12.2016. V lednu se budou dokončovat práce a osazovat technologie do jímek. Předpokládaný termín kolaudace je březen 2017. Děkujeme za spolupráci.

Omezení dopravy a průběh výstavby kanalizace od 5.12.2016

Aktuální informace o omezení dopravy v důsledku stavební akce: Výstavba tlakové kanalizace –  II.etapa“  5.12. – 11.12.2016 ulice Jasmínová – přípojky ulice Spojovací – přípojky   Prosíme obyvatele o shovívavost při výstavbě. Vzhledem k možným nepředvídatelným okolnostem, které mohou průběh stavby ovlivnit, může dojít k posunu termínů. Prosím sledujte průběh prací, abyste mohli reagovat na případné změny.

Omezení dopravy a průběh výstavby kanalizace od 28.11.2016

Aktuální informace o omezení dopravy v důsledku stavební akce: Výstavba tlakové kanalizace –  II.etapa“  28.11. – 04.12.2016 ulice Jasmínová – přípojky ulice Jilmová – přípojky ulice Pod Sosnami – přípojky ulice Na Obci (část ulice bez asfaltu) směr K Jezírku – přípojky omezený průjezd u parčíku směr ulice Na Kopci v termínu 28.11. – 04.12.2016 Prosíme obyvatele o shovívavost při výstavbě. Vzhledem k možným nepředvídatelným okolnostem, které mohou průběh stavby ovlivnit, může dojít k posunu termínů. Prosím sledujte průběh prací, abyste mohli reagovat na případné změny. Děkujeme

Omezení dopravy a průběh výstavby kanalizace od 21.11.2016

Aktuální informace o omezení dopravy v důsledku stavební akce: Výstavba tlakové kanalizace –  II.etapa“  21.11.- 27.11.2016 ulice Jasmínová – přípojky ulice Jilmová – přípojky ulice Pod Sosnami – přípojky ulice Na Obci (část ulice bez asfaltu) směr K Jezírku – přípojky omezený průjezd u parčíku směr ulice Na Kopci v termínu 21.-22.11.2016 Prosíme obyvatele o shovívavost při výstavbě. Vzhledem k možným nepředvídatelným okolnostem, které mohou průběh stavby ovlivnit, může dojít k posunu termínů. Prosím sledujte průběh prací, abyste mohli reagovat na případné změny. Děkujeme