Rekonstrukce komunikací Na Kopci, Na Obci – reklamace

Vážení spoluobčané,

pro informaci sdělujeme, že byla reklamována rekonstrukce komunikací v ulici Na Kopci a Na Obci. V červenci 2016 proběhlo místní šetření těchto rekonstruovaných komunikací za účasti zhotovitele. Reklamovaná pórovitost v obou ulicích a spára u retardérů v ulici Na Obci bude odstraněna do 30.9.2016.

 Zápis ze dne 15.7.2016