Pracovní příležitost – Mnichovice

Vážení občané,

město Mnichovice vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta/ky investic a výběrové řízení na pozici matrikáře/ky.

V přiložených souborech naleznete podrobné informace: