Svoz nebezpečného odpadu 20. 4. 2019

Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční 20. 4. 2019  v 9:15 hod (nakládka 25 minut), místo zastávky – u školky za restaurací na sběrném dvoře OÚ Druhy nebezpečných odpadů a ostatních zařízení, které se budou odebírat od občanů: olověné akumulátory, lednice, televizory, zářivky, staré léky, suché články, monočlánky, olejové filtry, oleje, odmašťovací přípravky, lepidla, kyseliny, nádoby od barev, rozpouštědla, vývojky a ustalovače případně jiné Svoz nebezpečného odpadu 20.4.2019

Odklízení sněhu – UPOZORNĚNÍ pro občany

Vážení spoluobčané, vzhledem k současné kalamitní sněhové situaci, vás žádáme o parkování vozidel na vašich pozemcích. Nevhodným parkováním na obecních komunikací, ztěžujete vjezd nejen zimní údržbě, ale i popelářům a záchranným jednotkám. V případě, kdy komunikace nebude plně a bezpečně průjezdná, nemusí ani dojít k jejímu prohrnutí. Děkujeme za pochopení. OÚ Svojetice

Rozsudek soudu – MŠ

Vážení spoluobčané, konečně jsme obdrželi Rozsudek Krajského soudu v Praze týkající se věci uhrazení 3.043.193,56 Kč s příslušenstvím (vícepráce vzniklé při stavbě nové mateřské školy). Rozsudek zní ve prospěch obce – obec nemusí výše požadovanou částku hradit viz text rozsudku v příloze https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2018/12/emv-rozsudek.pdf