Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace

Informace k Plánu obnovy vodovodu a Plánu obnovy kanalizace.

Dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších předpisů, §8, odst. 11 musí být zpracován „Plán financování obnovy vodovodu“ a “Plán financování obnovy kanalizace” a v případě potřeby musí být aktualizovány. Smyslem Plánu financování obnovy je vytvářet v průběhu životnosti daného majetku finanční rezervu na jeho obnovu, aby byla zajištěna udržitelnost vodohospodářské infrastruktury bez dotačního financování.

Na vodovodní síť v současném stavu by dle výpočtu daného zákonem měla obec vybírat částku 273 000 Kč ročně, na kanalizační síť by obec měla vybírat částku ve výši 597 000 Kč ročně. Realizaci výběru je však nutné přizpůsobit ekonomickým možnostem obce a jejich obyvatel, především ekonomické a sociální únosnosti. Z tohoto důvodu obec nyní vybírá částky podstatně nižší než je výpočet.

Za rok 2017 bylo do Fondu obnovy vodovodu získáno 134 001 Kč a do Fondu obnovy kanalizace bylo získáno 200 000 Kč. V letošním roce je vybíráno do Fondu obnovy vodovodu v rámci vodného 5 Kč bez DPH/m3 a do Fondu obnovy kanalizace v rámci stočného 7 Kč/m3, tzn. částky se nezvyšovaly.

Částka, která se bude v rámci stočného vybírat do Fondu obnovy kanalizace a v rámci vodného do Fondu obnovy vodovodu, bude schvalována každý rok zastupitelstvem obce, a to pro následující kalendářní rok s ohledem na priority, aktuální stav kanalizace, ČOV, vodovodu, přiváděcího řadu a rozvodné vodovodní sítě a podle finančních prostředků, které se pro tuto potřebu podaří získat z vlastních nebo jiných zdrojů.

Plány financování obnovy vodovodu a kanalizace jsou zveřejněny v menu Obecní úřad/Hospodaření obce.

Plán financování obnovy vodovodu (schváleno 21.6.2018, č.j. 2018-03-036)
Plán financování obnovy kanalizace (schváleno 28.6.2017, č.j.2017-04-067)