Strašidla v naší obci

V sobotu 5.11.2016 se více jak 73 odvážných nezletilých v obci Svojetice vydalo ulicí Na Kopci, aby překonalo nástrahy temné noci. Všichni s pomocí dospěláků a kouzelného zaklínadla, které obdrželi na vzácném pergamenu na začátku strašidelné cesty, odolali všem příšerám. Po cestě mohli spatřit rytíře s pážaty, Leontýnku s Bílou paní a na závěr i “Jouzu se švagrovou”. Děkujeme paní Mitášové, Molešové a Kárníkové za sponzorské dary, které děti velice potěšily.    

Aktuální informace k omezení dopravy a průběh výstavby kanalizace od 7.11.2016

Aktuální informace o omezení dopravy v důsledku stavební akce: Výstavba tlakové kanalizace –  II.etapa“  7.11.- 13.11.2016 ulice Na Podkovách  –  přípojky ulice Choceradská –  přípojky ulice Spojovací  – přípojky ulice K Hájence – přípojky ulice K Jezírku – přípojky ulice Na Skále – asfalty ulice K Tehovci – asfalty Ve výše uvedených ulicích bude zároveň probíhat i úprava asfaltových povrchů. ulice V Břízkách – výkopové práce ulice Pod Modříny – výkopové práce Prosíme obyvatele o shovívavost…

Kanalizace II.etapa – postup

V současné době probíhá II.etapa výstavby kanalizace, která musí být hotova do 27.1.2017. Upozorňujeme, že kanalizace není do doby než bude zkolaudována funkční a pokud ji napojíte na nemovitost dříve, tak odpadní vody nemohou z jímky odtékat!   Postup realizace a napojení na kanalizaci: 1) Firma VPK realizuje výstavbu přípojek, vč. čerpací jímky, usazení a nafázování čerpadla. Zároveň dokončuje opravu povrchů do původního stavu. Termín: 11-12/2016 2) Vlastník nemovitosti musí mít připravenou elektropřípojku k místu…

Kanalizace – nutné elektrorevize

Vážení budoucí uživatelé kanalizace, žádáme všechny, kteří nemají hotovou elektrorevizi ke kanalizaci, aby si ji nechali co nejrychleji vyhotovit. Elektrorevize musí být hotova před instalací čerpací jímky. V případě, že revize není hotova, nelze provést instalaci a nafázování čerpadla. V případě, že nebude moci dodavatel provést instalaci a nafázování čerpadla najednou a bude muset jet ke klientovi čerpadlo nafázovat zvlášť, bude dodavatel vybírat částku 3.250 Kč na pokrytí nákladů tohoto výjezdu. Upozorňujeme, že nafázování musí provést dodavatel…

Choceradská ulice – asfaltování 2.11.2016

Vážení spoluobčané, ve středu 2.11.2016 bude asfaltována polovina ulice Choceradská (směr od Struhařova až k prodejně U Čápů).  Tato část ulice může být i několik hodin pro vjezd a výjezd uzavřená. Prosíme všechny, aby na asfaltovaný povrch nevjížděli. Pro výjezd na ulici Choceradská prosím použijte jiné ulice (např. vjezd z ulice Na Obci). Občany, kteří bydlí na Choceradské u upravované poloviny vozovky, žádáme, aby své automobily případně zanechali v bočních ulicích a nevjížděli z domu či domů přes čerstvě asfaltovaný povrch. Děkujeme za pochopení a způsobené…

Aktuální informace k omezení dopravy a průběh výstavby kanalizace od 31.10.2016

Aktuální informace o omezení dopravy v důsledku stavební akce: Výstavba tlakové kanalizace –  II.etapa“  31.10.- 6.11.2016 ulice Na Podkovách  –  přípojky ulice Choceradská –  přípojky ulice Spojovací  – přípojky ulice K Hájence – přípojky ulice K Jezírku – přípojky Ve výše uvedených ulicích bude zároveň probíhat i úprava asfaltových povrchů. Prosíme obyvatele o shovívavost při výstavbě. Vzhledem k možným nepředvídatelným okolnostem, které mohou průběh stavby ovlivnit, může dojít k posunu termínů. Prosím sledujte průběh prací, abyste mohli reagovat na…

Aktuální informace k omezení dopravy a průběh výstavby kanalizace od 24.10.2016

Aktuální informace o omezení dopravy v důsledku stavební akce: Výstavba tlakové kanalizace –  II.etapa“  24.10.- 30.10.2016 ulice Na Podkovách  –  přípojky ulice Choceradská –  přípojky ulice Spojovací  – přípojky ulice K Hájence – přípojky ulice K Jezírku – přípojky Ve výše uvedených ulicích bude zároveň probíhat i úprava asfaltových povrchů. Prosíme obyvatele o shovívavost při výstavbě. Vzhledem k možným nepředvídatelným okolnostem, které mohou průběh stavby ovlivnit, může dojít k posunu termínů. Prosím sledujte průběh prací, abyste mohli reagovat na…