Odstranění zeleně přesahující do komunikací

Tato zpráva je určena občanům s ohledem na aktuální situaci spojenou s růstem zeleně kolem našich ulic. I když je krásné vidět, jak nám příroda na jaře ožívá, je důležité si uvědomit některé komplikace, které s tím mohou souviset.

Často se setkáváme se stížnostmi od svozové firmy ohledně špatné průjezdnosti ulic kvůli rostlinám, které z nemovitostí přesahují do přilehlých komunikací. Toto přerůstání zeleně nejen blokuje průjezd vozidel, ale také zhoršuje viditelnost, což může vést k nebezpečným situacím, zejména pro řidiče, chodce a děti.

Proto žádáme všechny občany, kteří mají kolem svých nemovitostí keře nebo vzrostlé stromy, aby zajistili, že tyto rostliny nezasahují do průjezdního úseku. Prosíme, abyste odstranili porost (keře/větve), který z vašeho pozemku přerůstá do ulic. Tímto krokem pomůžete zajistit bezpečnost našich komunikací pro všechny obyvatele.

Děkujeme vám za pochopení a spolupráci při zlepšování bezpečnosti našich komunikací.