Odstávka vodovodu – poděkování

Vážení spoluobčané,
děkujeme všem za zodpovědný přístup při odstávce vodovodu.

Díky Vašemu chování (šetření vodou a přepojení na studně) i Želivské provozní a.s., která ukončila opravu o 7 hodin dříve a mohlo se tak zahájit čerpání z přivaděče již ve středu v 5.30 hodin, stačila voda ve vodojemu po celou dobu odstávky.
Poděkování patří i provozovateli vodovodu ITV s.r.o., které situaci po celou dobu monitorovalo, zajistilo přepouštění vody a tím udrželo co nejvíce řadů pod vodou.