Odpovídáme na dotaz – náklady na účetní systém Triada

Odpovídáme na dotaz občana z veřejného zasedání ZO ze dne 19.12.2016, jaké jsou náklady na účetní systém Triada:

Obec za licenci, aktualizace a servis spojený s účetním systémem Triada pro rok 2016 vydala celkem 61 601 Kč.

Celkem 18 234 Kč bylo vydáno na další licence a aktualizace spojené s přístupy do CUZK, systémem Misys, knihovním systémem Clavius a hostingem. Celkem 41 562 Kč bylo vydáno za služby spojené se servisem a poradenstvím v oblasti PC a počítačové sítě, tato cena zahrnuje i mimořádné výdaje spojené s náhlým ukončením provozu webových stránek a elektronické pošty ze strany provozovatele v květnu 2016.