Kanalizace – nutné elektrorevize

Vážení budoucí uživatelé kanalizace,

žádáme všechny, kteří nemají hotovou elektrorevizi ke kanalizaci, aby si ji nechali co nejrychleji vyhotovit. Elektrorevize musí být hotova před instalací čerpací jímky. V případě, že revize není hotova, nelze provést instalaci a nafázování čerpadla. V případě, že nebude moci dodavatel provést instalaci a nafázování čerpadla najednou a bude muset jet ke klientovi čerpadlo nafázovat zvlášť, bude dodavatel vybírat částku 3.250 Kč na pokrytí nákladů tohoto výjezdu. Upozorňujeme, že nafázování musí provést dodavatel čerpadla, jinak nebude platná záruka.

Na dokončení výstavby kanalizace je cca 1 měsíc, proto apelujeme na všechny budoucí uživatele kanalizace, aby i ve svém zájmu spolupracovali při výstavbě kanalizace.

Děkujeme.