Informace o vodném, stočném a poplatcích za svoz odpadu pro rok 2018

Na zasedání ZO Svojetice dne 21.12.2017 byla schválena výše vodného a stočného pro rok 2018. Poplatky za svoz a likvidaci odpadu zůstavají pro rok 2018 stejné jako v roce 2017.

Cena vodného pro rok 2018……………………….44,00 Kč/m3 bez DPH (50,60 Kč/m3 s DPH)

Cena stočného pro rok 2018……………………….40,00 Kč/m3 bez DPH (46,00 kč/m3 s DPH)
Cena stočného vybíraná koeficientem……120,00 Kč/osoba/měsíc bez DPH (138,00 Kč/osoba/měsíc s DPH)

Ceny jsou platné od 1.1.2018

ke stažení