DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Na základě informací od zhotovitele stavby rekonstrukce Choceradské (firma ROBSTAV) upozorňujeme, že je nutné, aby řidiči vozidel projíždějících stavbou přizpůsobili rychlost a styl jízdy tomu, že projíždějí staveništěm.

Nepřizpůsobením jízdy je ohrožena bezpečnost a poškozován rekonstruovaný úsek. Zejména v místech, kde aktuálně probíhá cementování podloží, je nutno jezdit velmi pomalu a dbát pokynů pracovníků ROBSTAVU.

Některé kratší úseky mohou být dočasně i uzavřeny kvůli zabezpečení ztuhnutí cementované vrstvy.

Žádáme proto všechny, kdo projíždějí rekonstruovaným úsekem, aby respektovali výše uvedené, protože v případě, že by i nadále docházelo k ohrožování bezpečnosti a poškozování rekonstruovaných úseků, mohlo by dojít ze strany zhotovitele i ke zrušení zavedených „povolenek“.