Druhé setkání dětí z MŠ v knihovně

Obecní knihovna SvojeticeMateřská škola Svojetice

v rámci programu Komunitního centra MINIMAX ve Svojeticích

a

projektu „CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM“

pořádá pro děti pravidelná setkání CO NAJDEME V KNIHÁCH ?

DRUHÉ SETKÁNÍ
POHÁDKOVÁNÍ SE SOVOU ROZÁRKOU

V ÚTERÝ 10. 4. v 10 : 30 hodin – TŘÍDA VČELKY
VE ČTVRTEK 11. 4. v 10 : 30 hodin – TŘÍDA MOTÝLCI

Program:
Výzdoba knihovny výtvarnými pracemi dětí z MŠ Svojetice
Poslech čteného textu

Jak proběhlo první setkání:
Z prvního setkání si děti odnesly nejen poznatky o režimu Obecní knihovny ve Svojeticích.
Každý návštěvník dostal vlastní čtenářský průkaz s prvním razítkem a pamětní list.
Paní knihovnice předčítala z knihy Ladislava Dvorského „Bubetka a Smítko“ s ilustracemi Miloše Nesvadby.