Změny v poplatcích za komunální odpad

Vážení občané, majitelé nemovitostí ve Svojeticích,

Věnujte prosím pozornost následujícím informacím, které se týkají změn v cenách za svoz komunálního odpadu.

Od 2. ledna 2021 začíná platit nová Obecně závazná vyhláška Obce Svojetice č. 5/2020, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad na území Obce Svojetice a kterou také dochází k úpravě výše poplatků za komunální odpad. Úprava ceny u jednotlivých kategorií lépe odráží současné náklady spojené s touto službou.

Nová výše poplatků pro rok 2021:

Poplatky [Kč/rok] dle druhu, objemu popelnice a frekvence svozu
  Velikost nádoby a četnost svozu cena v Kč/ks vč.DPH
Směsný komunální odpad  

 (vč. 240 l nádob na bioodpad – 1x za 2 týdny,  a tříděný komunální odpad – 1x za měsíc)

80 l (1x za týden) 3 700,00
80 l (1x za 2 týdny) 2 100,00
110 l (1x za týden) 4 600,00
110 l (1x za 2 týdny) 2 600,00
120 l (1x za týden) 4 600,00
120 l (1x za 2 týdny) 2 600,00
240 l (1x za týden) 7 000,00
240 l (1x za 2 týdny) 4 400,00
80 l IV-XI (1x za 2 týdny) 1 500,00
120 l IV-XI (1x za 2 týdny) 1 800,00
240 l IV-XI (1x za 2 týdny) 3 100,00

 

Současně došlo i k nastavení nového variabilního symbolu u jednotlivých poplatků.

Variabilní symbol pro úhrady plateb za komunální odpad bankovním příkazem se skládá z kódu poplatku + kódu stavby + čísla popisného/evidenčního. Pod následujícím odkazem naleznete návod pro tvorbu variabilního symboluVariabilní symbol

 

Poplatky za svoz odpadů – rekreanti:

Pro rok 2021 – splatnost do 31.3.2021

Nyní již není možnost využívání černých pytlů na odpad. Dle nové vyhlášky obce musí mít každá nemovitost vlastní popelnici. Chataři mají možnost vybrat si z výše uvedené tabulky frekvenci vývozů a velikost popelnice, která jim bude nejvíce vyhovovat. Pro chataře, kteří se ve své nemovitosti zdržují pouze od jara do podzimu, je zde k výběru druh vývozu, který probíhá od dubna do listopadu. Pokud však je chata obývána po celý rok, je nutný výběr celoročního svozu.

 

Vzhledem k uvedeným změnám, žádáme občany aby:

  • Si změnili trvalý příkaz pro platbu za odpad dle nových cen a variabilních symbolů
  • Nehradili převodem na účet obce uvedené poplatky na rok 2021 před koncem roku 2020.
  • Z důvodu zhoršující se epidemiologické situace preferovali platbu převodem na účet
  • Každou změnu týkající se změny druhu vývozu hlásili na obecní úřad.
  • Změnu majitele nemovitosti oznámili neprodleně na podatelně obecního úřadu.

 

Dle článku 2 odst. 3 výše uvedené vyhlášky (č.5/2020) mají všichni plátci – vlastníci nemovitostí – ohlašovací povinnost, kterou splní tím, že do 16. ledna 2021 obci doručí vyplněný formulář: „Formulář pro splnění ohlašovací povinnosti plátce poplatku za komunální odpad na území obce Svojetice“. Formulář naleznete na webových stránkách obce: https://svojetice.cz/formulare/

 

 

Na závěr Vám ještě chceme doporučit, že na webových stránkách obce: https://svojetice.cz/ získáte veškeré potřebné informace o obci. Na těchto stránkách se také můžete přihlásit k odběru novinek, abyste byli aktuálně informováni o dění v obci: https://svojetice.cz/

 – odběr novinek.

 

Důvody navýšení cen za svoz komunálního odpadu jsou vysvětleny v nově vyšlém Svojetickém fóru – https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/12/svojeticke-forum_2020-final.pdf