Změna termínu vývozu separovaného odpadu

Vážení občané,

od 1.5.2020 (pátek) dojde ke změně termínu vývozu nádob na separovaný odpad.

Dosavadní 14 – denní interval se změní na 28 – denní, jak je doloženo v tabulce níže.