Zkapacitnění mateřské školy – získání dotace

Vážení občané,

s velkou radostí Vám oznamujeme, že podané žádosti o dotaci na zkapacitnění mateřské školy bylo ministerstvem financí vyhověno v celém rozsahu.

Projekt řeší přestavění společenské místnosti na další třídu MŠ a navýšení kapacity o 20 dětí. Zároveň s touto přestavbou dojde k rekonstrukci nevyhovujících únikových schodišť, k rekonstrukci a modernizaci rampy a úpravě vstupních dveří pro zásobování.

Školka