Záhada zaplavené ulice Točitá rozřešena

Vážení spoluobčané,

obyvatelé ulice Točitá delší dobu řeší problémy s nepříjemným zaplavováním komunikace a podmáčením zahrad při větších srážkách. Ve veřejném prostoru se objevily četné spekulace, proč k tomu dochází, včetně označování viníků.

Ve snaze nalézt řešení se spolumajitelka komunikace ve spolupráci s vedením obce rozhodla provést kamerové zkoušky dešťové kanalizace umístěné v komunikaci. 

Tyto zkoušky přinesly překvapivé závěry. Ukázalo se, že do soukromé dešťové kanalizace je neoprávněně, bez souhlasu majitelů, napojeno 11 přípojek, které vypouštějí do kanalizace nejen dešťovou vodu, ale i odpadní vody z jímek a domovních čistíren.

Takový objem samozřejmě tato soukromá dešťová kanalizace nemohla pobrat. Byla projektována pouze na odvodnění samotné komunikace, nikoliv přilehlých stavebních pozemků.

Toto bylo tedy důvodem popsaných problémů včetně nepříjemné lokální záplavy o vánočních svátcích.

Obecní úřad nyní podal podnět na Vodoprávní úřad v Říčanech ohledně prověření, zda majitelé příslušných nemovitostí likvidují odpadní vody zákonným způsobem. Majitelé komunikace Točitá budou podle svého vyjádření požadovat po připojených rezidentech odstranění nepovolených přípojek do dešťové kanalizace.

Na závěr lze uvést, že příslušné pozemky v ulici Točitá byly rozparcelovány v roce 2004, kdy nikdo ze současného vedení obce nebyl ani v zastupitelstvu.

Pokud byste měli zájem o detailnější informace v této věci, určitě se prosím obraťte na obecní úřad.

 

Mgr. Martina Vedralová, starostka obce Svojetice