Výměna vodoměrů

Cejchovní výměna vodoměrů v roce 2017

Od 1. 7. 2017 bude probíhat cejchovní výměna vodoměrů (s cejchem 2011 a popř. starším) v nemovitostech v obci Svojetice. Tuto výměnu budou provádět zaměstnanci provozovatele, Jiří Antoš, Václav Šretr, Richard Erben, kteří se na vyžádání prokáží občanským průkazem.

O výměně vodoměru ve vaší nemovitosti budete předem informováni telefonicky, popř. prostřednictvím letáku do schránky.
Žádáme vás o zajištění bezproblémového přístupu k vodoměru.

Děkujeme za spolupráci.

I.T.V. CZ s.r.o., provozovatel vodovodu v obci Svojetice
www.itvcz.eu, mail: provoz@itvcz.eu, tel. 323 607 782, mobil : 722 201 235

ke stažení