Výměna označení hrobových míst

V rámci nynější rekonstrukce hřbitova ve Svojeticích dojde k výměně značení (číslování) hrobových míst. Jelikož docházelo ke ztrátám původních čísel, které byly umístěny u hrobových míst, bude nové značení lepeno přímo na stranu desky hrobu. Číslo hrobu se nemění, pouze cedulka s číslem bude nová.