Výluka v Klokočné na linkách PID 489 a 557 – od 23. do 31. 10. 2023

Vážení občané,

chtěli bychom Vás informovat, že od 23. 10. 2023 do 31. 10. 2023 bude probíhat v Klokočné uzavírka silnice III/11315. Uzavírka tak zasáhne provoz linek PID 489 a 557.

Na začátek je důležité zmínit, že na základě dohody se stavbou je povolen průjezd autobusů v pracovní dny od zahájení provozu cca do 8:15, takže se děti a většina pracujících dostane včas do škol i zaměstnání. O víkendu je umožněn provoz celodenně.

V 1. etapě (23. 10. – 26. 10.) bude uzavřen úsek od jižního konce Klokočné směrem k hlavní silnici ke křižovatce u menčického lomu.

S ohledem na umožnění průjezdu do 8:15 spočívá omezení pro linky PID v tom, že na lince 557 bude zcela zrušen až spoj v 15:05 ze Světic přes Klokočnou, Svojetice a Tehovec do Mukařova. Ostatní spoje linky 557 budou bez omezení v provozu.

Pro linku 489 bude omezení znamenat pouze přemístění zastávek „Všestary, Menčice“ pro odpolední spoje, a to na hlavní silnici do bývalých zastávek poblíž čerpací stanice. Ranní školáci ale pojedou z obce.

V 2. etapě (27. 10. – 31. 10.) bude zásah větší, neboť to bude uzavřen úsek z východního konce Klokočné směrem do Svojetic.

Pro linku 557 bude stejné opatření, jak v 1. etapě, tzn. bude zcela zrušen spoj v 15:05 ze Světic do Mukařova.

Na lince 489 je v pracovní dny cca od 8:15 do ukončení provozu zrušen úsek mezi Svojeticemi a Klokočnou. Tzn. spoje jedou mezi zastávkami „Svojetice“ a „Svojetice, Na vyhlídce“ bez závleku do Klokočné. Samozřejmě i v opačném směru.

Vyrovnávací pauzy, které se běžně uskutečňují v Klokočné, se ve výluce přesouvací pro spoje do Strančic do zastávky „Svojetice, Na vyhlídce“, kde je i zastávkový záliv a autobus tak nebude příliš překážet. Ve směru do Mukařova / Louňovic budou tyto pauzy uskutečněny až v zastávce „Mukařov“. V úseku „Svojetice“ – „Mukařov“ tak budou dřívější odjezdy (resp. příjezd do Mukařova) oproti pravidelnému stavu.

Na www.pid.cz je již jízdní řád pro linku 557, a to s platností od 18. 10. 2023, kde je u spoje v 15:05 uvedena časová poznámka s doplněným textem o nejetí spoje v období 23. – 31. 10. 2023.

Pro linku 489 není žádný speciální jízdní řád pro období 23. – 26. 10. 2023, neboť se jedná pouze o přemístění zastávky „Všestary, Menčice“ pro odpolední spoje.

Naopak na období 27. 10. – 31. 10. 2023 je zarchivován krátkodobý výlukový jízdní řád.

Ještě připomínáme, že 26. a 27. 10. 2023 jsou podzimní prázdniny, kdy linka PID 557 není v provozu a omezení dopravy by tak mělo zasáhnout snad méně cestujících.

0975-23-Klokočná_etapa_II_489_557

0968-23-Klokočná_etapa_I_489_557

0968-23-vyveska_Klokočná_489_557_A4