Vrácení vypůjčených knih z knihovny

Žádáme čtenáře o vrácení vypůjčených knih. Vaše vypůjčené knihy odevzdejte na OÚ dne 15.5.2019 od 16:00-19:00. Děkujeme.