Voličský průkaz

Vážení občané,

chtěli bychom Vás informovat, že o voličský průkaz na druhé kolo prezidentských voleb je možné zažádat osobně na obecním úřadě v místě svého trvalého bydliště nejpozději 25. 1 . 2023 do 16:00.

Voličský průkaz je určen osobám, které chtějí volit, ale nemohou se dostavit do volebního okrsku podle svého místa bydliště.

Veškeré informace ohledně voličských průkazů naleznete pod následujícím odkazem:

https://portal.gov.cz/rozcestniky/volicsky-prukaz-2023-podrobne-informace-RZC-117