Velkoobjemový kontejner již tuto sobotu

Vážení občané,

rádi bychom vás informovali, že od této soboty bude v týdenních intervalech přistavován velkoobjemový kontejner na jednotlivá stanoviště dle přiloženého harmonogramu.

Velkoobjemový kontejner slouží k likvidaci odpadu z domácnosti, který svými rozměry nebo hmotností nepatří do běžných kontejnerů či popelnic.

Co tam patří:

  • Odpad z domácnosti jako například nábytek, koberce, sanitární keramika, objemné obaly.

Co tam nepatří:

  • Bioodpad
  • Tříděný odpad
  • Nebezpečný odpad
  • Stavební materiál

Provoz velkoobjemového kontejneru v roce 2024 bude vždy od 9:00 do 10:00 hodin. Je důležité si uvědomit, že pokud dojde k naplnění kapacity kontejneru, bude kontejner odvezen. Proto je směrodatným časem pro zastižení kontejneru 9:00 hodin.

Prosíme, abyste do kontejneru neumísťovali bioodpad, tříděný odpad ani nebezpečný odpad. 

Děkujeme za vaši spolupráci.