Velkoobjemový kontejner 2021

Vážení občané,

k  již dříve naplánovaným svozům velkoobjemového kontejneru byly nově přidány dva termíny. 

Již v sobotu 17.4. a dále i 24.4.2021 bude kontejner přistaven na stanoviště nazývané Rozcestí El-Paso (rozcestí k Master horse club – ulice Na Obci x K Hájence).

Provoz velkoobjemového kontejneru v roce 2021 : vždy od 9:00 do 11:00 hod

Jezírko Náves Vyhlídka Ke Klokočné Rozcestí El-Paso
        17.4.; 24.4.
1.5. 8.5. 15.5. 22.5. 29.5.
5.6. 12.6. 19.6. 26.6. 3.7.
10.7. 24.7. 7.8. 21.8. 4.9.
11.9. 18.9. 2.10. 16.10. 23.10.

Co tam patří: odpad z domácnosti, který vzhledem ke svým rozměrům nebo hmotnosti nelze odkládat do běžných kontejnerů či popelnic např. nábytek – koberce – sanitární keramika – objemné obaly 

Co tam nepatří: bioodpad – vše co lze třídit – nebezpečný odpad – stavební materiál