Uzavírky ulic V Průhonu – Louňovická

Vážení občané,

tímto bychom Vás chtěli informovat o budoucích uzavírkách ulic V Průhonu – Louňovická.

Z důvodu stavebních prací dojde v uvedených komunikacích k dopravnímu omezení v následujících termínech:

  • 27.3. – 28.3.2024

Kompletní uzavření komunikace Louňovická v úseku od Křižovatky ulic Za Hřištěm x V Průhonu x Louňovická směrem na Louňovice k závoře na stezce mezi poli, z důvodu pokládky asfaltu.

  • 29.3. – 1.4.2024

Komunikace bude průjezdná s možným dopravním omezením.

  • 2.4. – 12.4.2024

Úplné uzavření křižovatky ulic Za Hřištěm x V Průhonu x Louňovická z důvodu výstavby vyvýšeného zpomalovacího prahu. Do křižovatky nebude možnost vjet z žádné přilehlé komunikace. Obyvatelé z dotčených nemovitostí budou mít možnost parkovat před MŠ Svojetice a na nově vyasfaltované komunikaci (příjezd pouze od Louňovic) nebo na návsi.

O dalším postupu Vás budeme informovat.

Děkujeme za pochopení, OÚ Svojetice.