Uzavírka – Stříbrná Skalice

Vážení občané, byli jsme informováni o plánované uzavírce silnice II/335 ve Stříbrné Skalici.

Pod následujícím odkazem naleznete podrobné informace:

Uzavírka Stříbrná Skalice

Mapa 1

Mapa 2

Mapa 3