Uzavírka silnice III/1014 mezi Strančicemi a Mnichovicemi přes Vávrov (29.10.2020 do 31.10.2020)

Dovolte nám, abych vás touto cestou informovali o uzavírce silnice III/1014 mezi Strančicemi a Mnichovicemi přes Vávrov, a to od 29.10.2020 do 31.10.2020. Důvodem je oprava podjezdu pod železniční tratí (viz přiložené Rozhodnutí z MěÚ Říčany).

Tato uzavírka zasáhne do vedení tras linek PID 489, 490 a 495. Uvedené linky budou po dobu uzavírky vedeny ve všech variantách mezi Strančicemi a Mnichovicemi přes Všestary. Na objízdné trase budou obsluhovat zastávky „Všestary, Strančická“ a „Všestary“. Zastávka „Všestary, Vávrov“ bude zrušena bez náhrady.

Z důvodu kilometricky i časově delší objízdné trasy dochází k drobnému posunu časů odjezdů jednotlivých spojů, a to až o 4 minuty (dle oběhových možností).

Dočasná změna trasy 489, 490, 495

Dopravní opatření linky PID 489, 490, 495, 383

Rozhodnutí – úplná uzavírka