Upozornění pro občany – neoprávněné užívání veřejného prostranství

Upozornění pro občany – neoprávněné užívání veřejného prostranství

  • Nesprávné parkování
  • Umístění stavebního materiálu

Rozmohl se nám tady takový nešvar!!!

Často si někteří občané naší obce pletou obecní prostranství s parkovištěm či s prostorem, kam si odloží materiál, který se jim zrovna nevyjímá na jejich zahrádce.

Takto to však praktikovat nejde.

Nechtějí se mi otvírat vrata, před plotem mám na parkování hodně místa, tu suť pak odklidím, ale zatím tu nepřekáží…..

Představte si, kdyby takto uvažoval každý občan Svojetic. Stěží bychom projeli uličkami, o záchranných složkách ani nemluvě a z předzahrádek by se nám postupně staly skládky.

Na více místech v naší obci jsou nevhodně zaparkovány či odstaveny automobily. Ty tak omezují průjezdnost komunikací, znesnadňují pohyb chodců, poškozují veřejnou zeleň a brání její řádné údržbě. V zimě pak komplikují údržbu komunikací.

Tímto žádáme všechny občany, aby v budoucnu pro parkování vozidel a odložení materiálů využívali svůj vlastní pozemek.

Prosíme, respektujte tímto pravidla a přispějte k udržení pořádku a bezpečnosti v naší obci.

 

V současné době probíhá kontrola komunikací a veřejných prostranství a následně jsou kontaktováni občané, kterých se výše zmíněné týká.

Často se občané cítí dotčeni naší prosbou o respektování pravidel. Ty však musíme dodržovat všichni a rozhodně se nejedná o nic osobního.

Proto Vás žádáme, nezlobte se na zaměstnance obce a snažte se přispět k udržení pořádku v naší obci.

Také bychom chtěli poděkovat všem, kteří na naši výzvu již zareagovali.

Děkujeme za pochopení.

 

Samozřejmě se tato situace netýká všech občanů. Jsou tu tací, kteří se o pozemek před svou nemovitostí krásně starají a my jsme jim velice vděční, že přispívají k tomu, aby byla naše obec zas o něco hezčí.

Pokud nastane situace, kdy je zapotřebí umístit např. stavební materiál na veřejném prostranství, je povinnost toto nahlásit na obecním úřadu, kde Vám bude vypočten poplatek za užívání veřejného prostranství dle obecně závazné vyhlášky obce Svojetice o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

 

Pro představu Vám přikládáme zlomek příkladů, které se snažíme řešit:

Toto červené auto komunikací neprojíždí, ale je tu zaparkováno.