Třídění odpadu

V období 1.1.-31.12.2017 jsme v naší obci vytřídili celkem 40,168 tun odpadu. Obec za tento vytříděný odpad získala od společnosti EKO-KOM, a.s. celkem  147 707 Kč. Finance získané tříděním odpadu se započítávají do výpočtu poplatku za popelnice.

Čím více budeme třídit odpad, tím více peněz získáme a sníží se tím náklady na likvidaci odpadů. Ten kdo třídí odpad, má také méně komunálního odpadu a může mít menší popelnici nebo frekvenci vývozu.

Nejvíce bylo vytříděno: plast – 17,833 tun, papír – 12,477 tun, sklo – 9,825 tun, kov – 0,033 tun.

Za rok 2017 bylo do popelnice na olej odevzdáno celkem 191,36 kg jedlého oleje.

Bohužel se často stává, že v kontejneru na tříděný odpad je odpad jiný a tím přicházíme o peníze za třídění a musíme navíc hradit odvoz tohoto odpadu. Prosíme, vhazujte do kontejnerů jen ten odpad, který tam patří.

Děkujeme všem občanům, kteří odpad třídí.