Těžba stromů v Louňovickém lese

Vážení občané,

rádi bychom vás informovali o aktuálním dění v Louňovickém lese. Probíhá zde těžba stromů z důvodu zmlazení lesa, což je nezbytné pro zachování jeho vitality a biodiverzity. Tato opatření jsou nezbytná pro dlouhodobou udržitelnost našeho lesního ekosystému.

Z důvodu vaší bezpečnosti bychom vás chtěli požádat o respektování zákazu vstupu do oblastí označených páskou. Tyto pásky jsou umístěny v blízkosti míst, kde probíhá těžba, a mají za cíl minimalizovat riziko úrazů. Prosíme vás, abyste byli obezřetní a dodržovali tato opatření.

Hlavní cesty v lese zůstávají průchozí a není třeba se obávat omezeného přístupu. Pásky jsou umístěny pouze v místech, kde probíhají těžební práce, a slouží jako výstražná signalizace.

Předpokládaný termín ukončení těžebních prací je polovina měsíce května.

Děkujeme vám za pochopení.