Svoz nebezpečných odpadů v sobotu dne 15.5.2021

Místo zastávky – u staré školky za bytovým domem na návsi, čas příjezdu 9,50 hod, nakládka 25 min.

 

Druhy nebezpečných odpadů a ostatních zařízení, které se budou odebírat od občanů:

 

olověné akumulátory, lednice, televizory, zářivky, staré léky, suché články, monočlánky, olejové filtry, oleje, odmašťovací přípravky, lepidla, kyseliny, nádoby od barev, rozpouštědla, vývojky a ustalovače případně jiné

 

Nebude se odebírat železný šrot a znečištěné stavební materiály (azbestová krytina a jiné).