Svoz nebezpečného odpadu 20.6.2020

Svoz nebezpečného odpadu proběhne 20.6.2020 v 9:50 hod.

Místo zastávky – u bývalé školky za bytovým domem (ulice V Průhonu). Nakládka 20 minut.

Druhy nebezpečných odpadů a ostatních zařízení, které se budou odebírat od občanů:
olověné akumulátory, lednice, televizory, zářivky, staré léky, suché články, monočlánky, olejové filtry, oleje, odmašťovací přípravky, lepidla, kyseliny, nádoby od barev, rozpouštědla, vývojky a ustalovače případně jiné…

Nebude se odebírat:

železný šrot, znečištěné stavební materiály a pneumatiky.