Svoz nebezpečného odpadu 20. 4. 2019

Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční 20. 4. 2019  v 9:15 hod (nakládka 25 minut), místo zastávky – u školky za restaurací na sběrném dvoře OÚ

Druhy nebezpečných odpadů a ostatních zařízení, které se budou odebírat od občanů:

olověné akumulátory, lednice, televizory, zářivky, staré léky, suché články, monočlánky, olejové filtry, oleje, odmašťovací přípravky, lepidla, kyseliny, nádoby od barev, rozpouštědla, vývojky a ustalovače případně jiné

Svoz nebezpečného odpadu 20.4.2019