Stavební povolení na výstavbu Svazkové základní školy LOŠBATES

Vážení občané,

máme pro Vás skvělou zprávu. Dne 22. 8. 2023 nabylo právní moci Stavební povolení, vydané 20. 7. 2023 MěÚ Říčany.

Pro DSO LOŠBATES je to opravdu velký krok. Nebylo jednoduché zdolat všechna úskalí a překážky na cestě za tímto dokumentem, tudíž jsme náležitě pyšní, že jsme to dokázali!

S vydaným stavebním povolením se můžeme pustit do soutěžení na zhotovitele stavby.

Stavební povolení LOŠBATES