Srpnové kontroly na silnicích jižně od Prahy

Vážení občané,

předáváme Vám informace od policie ČR ohledně kontrol dodržování pravidel silničního provozu:

PRAHA VENKOV-JIH – Policisté z územního odboru i v tomto měsíci dohlížejí na dodržování pravidel silničního provozu. 

Například se policisté z dopravního inspektorátu a obvodních oddělení v pátek 11. srpna zapojili do celorepublikové dopravně bezpečnostní akce, která proběhla na komunikacích v lokalitách územního odboru Praha venkov-JIH. Při silničních kontrolách se především zaměřili na dodržování zákonem stanovených maximálních povolených rychlostních limitů v obci i mimo ni, nebo i povinnosti nemotorových účastníků provozu, jakož i dalších obecně platných ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích a dalších předpisů souvisejících s provozem na pozemních komunikacích.
V průběhu zmiňované akce policejní hlídky zkontrolovaly 180 motorových vozidel, kdy z 28 zjištěných dopravních přestupků zaznamenaly i osm případů, a to v souvislosti s překročením povolené maximální rychlosti ze strany řidičů motorových vozidel.   
Policisté z územního odboru se i v následujícím období letošního srpna, jakož i dalších měsíců roku 2023, budou průběžně věnovat silničnímu dohledu na pozemních komunikacích a zajišťovat tak bezpečnost a plynulost silničního provozu.

por. Bc. Zdeněk Chalupa
komisař oddělení tisku a prevence