Soutěž “Živá zahrada”

Přidejte se a pojďte soutěžit v soutěži ŽIVÁ ZAHRADA, kterou organizuje Český svaz ochránců přírody.

Letní kolo probíhá od 25.5. do 26.5.2018

Soutěž je vhodná pro děti i dospělé. Vzhledem k tomu, že ve Svojeticích je spousta druhů živočichů a mnoho z nich je i chráněných, určitě máte velkou šanci.

Zaregistrujte se co nejdříve na stránkách www.zivazahrada.cz

Soutěžit mohou vlastníci a uživatelé zahrad. Vždy čtvrtý víkend v květnu od pátku do soboty probíhají jarní pozorování! Soutěžící hledají na své zahradě předepsané druhy nebo skupiny živočichů (např. čmeláka, myš, kosa černého, sýkoru, ježka..). Své pozorování zapíší do mapovací karty, kterou odešlou organizátorům (jsou vítány i fotografie živočichů). Obdobně se postupuje v zimním kole. Každá karta se vyhodnotí a oboduje. Body se za jednotlivá kola sčítají. Pokud zahrada dosáhne během pětiletého období alespoň 50 bodů, obdrží titul ŽIVÁ ZAHRADA. Za letní kolo můžete získat až 22 bodů, za zimní kolo max. 8 bodů. Živočichy můžete na své zahrady i nalákat třeba tím, že na zahradu zasadíte určité druhy rostlin, dáte si na zahradu krmítko nebo založit kompost.

Podrobné informace získáte na telefonu Českého svazu ochránců přírody: 222 516 115 a na webových stránkách: www.zivazahrada.cz