Rozsudek soudu – MŠ

Vážení spoluobčané, konečně jsme obdrželi Rozsudek Krajského soudu v Praze týkající se věci uhrazení 3.043.193,56 Kč s příslušenstvím (vícepráce vzniklé při stavbě nové mateřské školy).

Rozsudek zní ve prospěch obce – obec nemusí výše požadovanou částku hradit viz text rozsudku v příloze https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2018/12/emv-rozsudek.pdf