Rekonstrukce ulice Choceradská – předběžná informace

Vážení spoluobčané,

od 16.08.2019 dojde k realizaci REKONSTRUKCE ulice CHOCERADSKÁ, o níž jste byli předběžně informováni v loňském roce.

Probíhat bude ve 2 etapách:

  1. Úsek MUKAŘOV (u PENNY) – SVOJETICE.  Předpokládaný termín realizace: 16.8. – 6.9. 2019.
  2. Úsek SVOJETICE – STRUHAŘOV.  Předpokládaný termín realizace: 7.9.2019 – 16.12.2019.

V průběhu dané etapy bude platit úplná uzávěra rekonstruovaného úseku. Rekonstrukce bude probíhat v celé šíři vozovky.

Protože informace, které jsme aktuálně obdrželi v posledních dnech od zhotovitele, nejsou zatím kompletní / detailní, budeme dále jednat s dotčenými subjekty. Další informace budeme průběžně uveřejňovat na webových stránkách obce, na vývěsce a to vč. informací o objízdných trasách náhradní autobusové dopravy.

Sledujte aktuální informace na webových stránkách, obecní vývěsce a v poštovních schránkách.

Zároveň upozorňujeme, že v důsledku uzavření komunikace bude ke dni 11.8.2019 ukončena možnost využívání BIO kontejneru, umístěného na ČOV.

Jsme si vědomi, že dopravní omezení způsobí komplikace, ale věříme, že je přijmete s pochopením, protože bude tímto vyřešen dlouhodobě neuspokojivý stav ulice Choceradská jakožto páteřní komunikace obce.    

Stavebník: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 81/11, Praha 5           

Zhotovitel: ROBSTAV k.s. , tel.: +420 602 661 200, 602 391 199